پول‌شمار (Money counter) یک دستگاه الکترونیکی است که برای شمارش و تعداد پول‌های نقدی به‌کار می‌رود. این دستگاه‌ها برای افزایش دقت و سرعت در فرآیند شمارش پول‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند و به عنوان یکی از ابزارهای اساسی در بانک‌ها، فروشگاه‌ها، ادارات و صنایع مختلف استفاده می‌شوند.