اسکنر اچ‌پی ScanJet Pro 2600 f1

شناسه محصول: 9955

13/000/000 تومان

ناموجود

0 نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
  • فروش از انبار فروشگاه هیواد

خرید بالای دو میلیون تومان

ارسال رایگان برای تهران

  • حمل و نقل

ارسال اکسپرس به آدرس شما

  • باربری ویژه

تحول کمتر از 24 ساعت مخصوص تهران

توضیحات

ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺳﮑﻨﺮﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﺷﺮﮐﺖ HP ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽﺭﻭﺩ. ﺍﯾﻦ ﺍﺳﮑﻨﺮ ﮐﻪ ﺩﻭ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨﺖ ﻭ ﺗﻐﺬﯾﻪﯼ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﮑﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺍ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ 2 ﺭﻭ ﺍﺳﮑﻦ ﮐﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺳﯿﻨﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪﯼ ﺧﻮﺩ ﻗﺎﺩﺭ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ 60 ﺑﺮﮒ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺗﺎ 1500 ﺑﺮﮒ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺍﺳﮑﻦ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﯼ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺳﺎﺯﺩ. ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺭﺍﯾﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﮔﺎﻩ USB 2.0 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ.